26 C
Hanoi
Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023

4 luật mới có hiệu lực thi hành từ 1.1.2023

Print Friendly, PDF & Email

Từ hôm nay (1.1.2023), 4 luật sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ.

Bài viết liên quan