Về miền Tây đặt lợp bắt cua đồng mùa nước lũ

149

Cua đồng miền Tây thường có nhiều nhất khi đồng ruộng vào mùa nước lũ, từ khoảng tháng 7 đến tháng 11.

Yến Trần

Nguồn: vnexpress.net