Hoàn chỉnh quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

15

Báo Lao động điện tử số ra ngày 17/5/2018 có bài phản ánh về một số nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP) với tiêu đề “Phải bịt được “lỗ hổng” trong kinh doanh vận tải”.
Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản ánh của báo Lao động điện tử trên, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP), trình Thủ tướng Chính phủ.

PV