Chính trị

Chính trị

Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm...

Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 29

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29, Thủ tướng Chính phủ phân công các...

Ông Trần Công Thuật giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1779/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng...

Nhân sự Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao. Cụ thể, tại Quyết định số 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng điều...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc...

Bổ nhiệm 3 Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ...

quan tâm và xứ lý vấn đề cử tri phản ánh

(AS&CS)-Các vị đại biểu HĐND cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phải là những người đại diện xứng đáng...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đà Nẵng không thua thành phố nào.

(AS&CS)-Tại kỳ họp thứ 9 của HĐND TP Đà Nẵng, với sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với Đà...

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương...

TIN MỚI NHẤT