Bầu chọn sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018

15

(AS&CS)-Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” diễn ra trong thời gian 2 tháng, từ ngày 30/ 4 đến 30/ 6/ 2018 với 5 đêm thi đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong dư luận, được truyền thông cũng như người dân thành phố đánh giá cao.

Pháo Hoa Huyền Thoại Những Cây Cầu ở TP Đà Nẵng

Theo đó chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng và nỗ lực của các ngành, đơn vị, thông qua Ban Tổ chức lễ hội do lãnh đạo UBND thành phố đứng đầu và các thành viên gồm nhiều sở ban ngành của thành phố và UBND các quận cũng như đơn vị cùng tổ chức là Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời.
Hiện nay, Bộ VHTT & Du lịch đưa sự kiện này vào nhóm 15 sự kiện để bầu chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018. Việc lựa chọn sự kiện này góp phần phát huy kết quả của lễ hội trong quảng bá thành phố và có ý nghĩa trong việc xây dựng thành phố sự kiện mà Đà Nẵng đang hướng tới.
Để cuộc bầu chọn đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện thông báo bằng hình thức phù hợp như dẫn link bình chọn trên website, gửi qua trao đổi nội bộ web điều hành của đơn vị… để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia bầu chọn.
Địa chỉ bầu chọn 10 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIÊU BIỂU NĂM 2018: //sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn/; thời hạn bầu chọn đến hết ngày 08/01/2019.

Xuân Khanh