Công nhận huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới

28

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV