Diễn đàn

Diễn đàn

“Cần chỉnh sửa quy định về đấu thầu và định mức lao động”

Hệ thống chiếu sáng công cộng (CSCC) TP Hồ Chí Minh hiện có 136.869 bộ đèn, đã phân cấp cho Công ty TNHH một...

CÔNG TY RẠNG ĐÔNG GIÚP HUYỆN LƯƠNG SƠN

Thời gian qua, Cty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) đã giúp đỡ lắp đặt mô hình chiếu sáng...

TIN MỚI NHẤT