Diễn đàn

Diễn đàn

Kinh nghiệm quản lý đội ngũ công chức cấp cơ sở của cộng hòa Liên bang Đức và gợi mở cho Việt Nam

Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở là một bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, có vai trò...

Vĩnh cửu giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Mười!

Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 và sự ra đời của nước Nga Xô viết trên diện tích 1/6 Trái Đất đã làm cho...

APEC Việt Nam 2017: Nguồn động lực tăng cường phát triển đất nước & khu vực

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp...

Information on New academic and theoretical contributions of doctoral dissertation

1. Basic information Name of the Dotoral Dissertation: Further improvement of mechanism, policies on the management of Small, Medium and Small sized enterprises of Viet...

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn của luận án

1. Tóm tắt mở đầu Tên Luận án: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt...

Kêu gọi tạm ngừng xây nhà máy điện than mới ở ĐBSCL

Ngày 17/10, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) phát đi thông cáo báo chí, hoan nghênh tuyên bố gần đây của...

Sinh thái hóa đô thị tại Việt Nam, mô hình nào cho Bình Dương?

Đặt vấn đề: Các đô thị Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bùng nổ đô thị hoá với sự gia tăng cả về...

Tác động từ Dự án chiếu sáng LED

Dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam" (Dự án Chiếu sáng LED) giao Trung...

Gian nan chống buôn lậu mùa lũ

Toàn tuyến biên giới Tây Nam đã vào mùa lũ, nước tràn ngập mênh mông tạo không gian rộng lớn rất thuận lợi cho...

Dự án LED, hiệu quả kép từ việc hỗ trợ, tư vấn, đào tạo

Mục tiêu giảm thiểu lượng phát thải các khí nhà kính (GHG) thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng hướng đến các sản...

TIN MỚI NHẤT