Diễn đàn

Diễn đàn

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hong Tien, Chairman of Vietnam Lighting Association: Smart lighting?

With its fascinating and contemporary theme, "Smart lighting in smart city", the 2018 scientific workshop on lighting has attracted the attention and registration of...

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam(VLA): Chiếu sáng thông minh, những vấn đề đặt ra?

Với chủ đề hấp dẫn và thời sự “Chiếu sáng thông minh trong đô thị thông minh”, Hội thảo khoa học chiếu sáng 2018...

Thủ tướng Chính phủ dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 2

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 2 do Ban Kinh...

Kinh nghiệm quản lý đội ngũ công chức cấp cơ sở của cộng hòa Liên bang Đức và gợi mở cho Việt Nam

Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở là một bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, có vai trò...

Vĩnh cửu giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Mười!

Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 và sự ra đời của nước Nga Xô viết trên diện tích 1/6 Trái Đất đã làm cho...

APEC Việt Nam 2017: Nguồn động lực tăng cường phát triển đất nước & khu vực

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp...

Information on New academic and theoretical contributions of doctoral dissertation

1. Basic information Name of the Dotoral Dissertation: Further improvement of mechanism, policies on the management of Small, Medium and Small sized enterprises of Viet...

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn của luận án

1. Tóm tắt mở đầu Tên Luận án: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt...

TIN MỚI NHẤT